خدمات پشتیبانی

بدون شک یکی از مهم ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های استفاده کنندگان هر نرم‌افزار، مبحث خدمات پشتیبانی و آموزش‌های مرتبط با آن محصول است. اگر چه معمولا در سنجش خدمات پشتیبانی، به عملکرد کنونی شرکت‌های ارائه دهنده محصول توجه می‌شود، اما بدون شک، دیدگاه‌ها و سیاست‌های کلان شرکت‌ها در زمان طراحی، پیاده سازی، تست و عیب‌یابی نرم‌افزار، در مراحل قبل از ارائه‌ی آن به مشتری، تاثیر به‌سزایی در میزان نیاز آن نرم‌افزار به خدمات پشتیبانی دارد و این مهم در رضایت استفاده کنندگان بسیار موثر است. مراحلی که معمولا از نگاه‌ها پنهان است و به‌همین جهت به سادگی قابل سنجش و قضاوت نیست. مجموعه این سیاست‌ها و عملکردها در این شرکت، منجر به ارائه محصولاتی شده، که به اذعان استفاده‌کنندگان آن، با کمترین نیاز به پشتیبانی قابل راهبری است.

خدمات پشتیبانی در 4 دسته‌ی کلی طبقه‌بندی می‌شوند:

استقرار
آموزش
رفع اشکال
ارائه نسخه‌های جدید
ورود به پانل مشتریان