امنیت شبکه

آشنایی با اهمیت آنتی ویروس روی سیستم شما

راهکارهای امنیت شبکه
راهکارهای امنیت شبکه

امنیت شبکه به مجموعه اقدامات دفاعی اطلاق میشود که در جهت جلوگیری از حملات داخلی و خارجی و تامین امنیت شبکه هم به صورت نرم افزاری و هم به صورت سخت افزاری در لایه‌های مختلف شبکه صورت می‌گیرد.

تست نفوذ و ارزیابی امنیت
تست نفوذ و ارزیابی امنیت

تست نفوذ

مدیریت یکپارچه تهدیدات Endian
مدیریت یکپارچه تهدیدات Endian

مدیریت یکپارچه تهدیدات Endian

آنتی ویروس سازمانی پادویش
آنتی ویروس سازمانی پادویش

آنتی ویروس

آنتی ویروس سازمانی کسپرسکی
آنتی ویروس سازمانی کسپرسکی

آنتی ویروس سازمانی کسپرسکی

آنتی ویروس سازمانی پاندا
آنتی ویروس سازمانی پاندا

آنتی ویروس سازمانی پاندا