آکادمی فناوران ستاره جنوب

منبعی برای معرفی امکانات و ویژگی‌های جدید نرم‌افزارهای طراحی شده

برچسب type script

دوره زبان برنامه نویسی Type Script

دوره زبان برنامه نویسی Type Script

Typescript زبانی است که توسعه ی آن از اکتبر سال 2012 توسط ماکروسافت شروع شده است.

91
0