وبلاگ فناوران ستاره جنوب

منبعی برای معرفی امکانات و ویژگی‌های جدید نرم‌افزارهای طراحی شده

برچسب پشتیبانی

اهمیت پشتیبانی نرم افزار چیست؟
قلمبر، مرتضی

ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار در ادامه استقرار و راه اندازی سیستم ها و به منظور حفظ کارایی سیستم ها و تداوم سرویس دهی آن ها می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم.

اهمیت پشتیبانی نرم افزار چیست؟